×

Join Footprint's Tree Planting Campaign: 1000 Trees in 2024!

[Vietnamese below]

As we are committed to responsible tourism, our goals and core values focus on expanding and promoting responsible practices within the travel industry. In an increasingly fast-paced modern life, protecting and developing the natural environment have become more urgent than ever. We - Footprint Travel - a leading company in sustainable and responsible tourism - have implemented campaigns and activities to contribute to environmental conservation. 

In 2023, we served as a key Ambassador for RefillMyBottle in Vietnam providing both financial support and human resources to expand the initiative. We enhance refill stations, conduct marketing campaigns across various channels, and update the global map to promote refill station benefits. Our efforts aim to raise awareness about plastic waste and encourage widespread participation, engaging businesses, communities, and organizations to join the movement.

In addition to the RefillMyBottle initiative, we have consistently pursued our Green Office campaign, striving to decrease energy consumption, limit plastic usage, and conserve electricity throughout our company and among all staff members. Complementing these efforts, a portion of profits from our tour activities is allocated to a Tree Planting fund. This initiative can contribute to reducing CO2 emissions, fostering environmental rejuvenation, and advancing our company's environmental protection objectives.

 

Join us in our campaign - a small contribution can make a significant impact:

We aim to plant 1,000 trees by 2024. We are excited to announce our partnership with the Hang Kia - Pa Co Nature Reserve and its local communities, situated in Mai Chau, Hoa Binh. This emerging tourism destination is ideal for our green tourism initiatives.

We welcome everyone to participate in the campaign, as together we can plant 1,000 or more trees to promote environmental balance and enhance the beauty and greenery of our destinations.

Why do we plant 1000 green trees?

Planting 1000 trees is chosen based on environmental impact assessments, sustainability goals, and the aim to offset a specific amount of CO2 emissions. This number aligns with our sustainability objectives and is well-suited for the area.

Why did we choose Hang Kia - Pa Co Nature Reserve?

We choose to plant trees in the forest restoration areas, which were previously cleared by locals for agricultural purposes. Now, these areas have been designated for reforestation, where households are tasked with planting, caring for, and protecting the forests. If these areas develop into forests in the future, the households will receive financial support from the government to maintain them, to increase forest coverage.

Given that these lands are allocated to households, to ensure they are well maintained and protected, it is recommended by the forest management board to plant economically beneficial trees: michelin tonkinensis, parashorea chinesis, and other large timber trees that locals can utilize without cutting them down.

For that reason, we are dedicated to strictly achieving the goal of planting 1000 trees, calling upon all company staff, guides, suppliers, and business partners for support. This initiative also aligns with supporting the Green Office and donating to it.

By participating in the tree planting campaign, you not only contribute to restoring forests, preventing environmental pollution, and conserving biodiversity but also help reduce greenhouse gas emissions and the impacts of natural disasters. Furthermore, tree planting creates opportunities to strengthen community bonds, contributing to the sustainable development of the locality.

Make your contribution through [Momo/ Onepay], where every VND 35,000 you donate will contribute to tree planting and environmental conservation.

 Let's join Footprint Travel's campaign and work together to make the Earth greener and more beautiful!

====================================================================================

𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐂𝐡𝐢ế𝐧 𝐝ị𝐜𝐡 𝐓𝐫ồ𝐧𝐠 𝐂â𝐲 𝐜ủ𝐚 𝐅𝐨𝐨𝐭𝐩𝐫𝐢𝐧𝐭: 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐜â𝐲 𝐧ă𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟒

Trong bối cảnh cuộc sống ngày càng phát triển nhanh chóng, việc bảo vệ và phát triển môi trường tự nhiên trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chúng tôi - Footprint Travel - với cam kết thực hiện du lịch có trách nhiệm nên các mục tiêu và giá trị cốt lõi tập trung vào việc mở rộng và thúc đẩy các hoạt động có trách nhiệm trong ngành du lịch - đã thực hiện các chiến dịch và hoạt động nhằm góp phần bảo vệ môi trường. 

Trong năm 2023 vừa qua, chúng tôi với vai trò là Đại sứ chủ chốt của dự án RefillMyBottle tại Việt Nam, đã hỗ trợ cả tài chính và nhân lực nhằm mục đích mở rộng phạm vi hoạt động của dự án. Bằng việc gia tăng các trạm tiếp nước, thực hiện các chiến dịch tiếp thị trên nhiều kênh mạng xã hội khác nhau và cập nhật bản đồ toàn cầu để quảng bá lợi ích của những trạm tiếp nước này, chúng tôi hi vọng nâng cao nhận thức về rác thải nhựa; đồng thời khuyến khích sự tham gia rộng rãi của các doanh nghiệp, cộng đồng và tổ chức.

Ngoài dự án ​​RefillMyBottle, chúng tôi còn phát động chiến dịch Văn phòng Xanh, với nỗ lực giảm mức tiêu thụ năng lượng, hạn chế sử dụng nhựa và tiết kiệm điện trong toàn bộ hoạt động của công ty cũng như các cá nhân nhân viên. Thêm vào đó, một phần lợi nhuận từ các hoạt động du lịch của chúng tôi sẽ được phân bổ vào quỹ Trồng cây. Sáng kiến ​​này nhằm góp phần giảm lượng khí thải CO2, thúc đẩy trẻ hóa môi trường và thúc đẩy các mục tiêu chung của công ty.


Hãy tham gia cùng trồng cây cùng chúng tôi - một đóng góp nhỏ cũng có thể tạo ra tác động đáng kể:

Trong năm 2024, chúng tôi đặt mục tiêu trồng 1.000 cây. Qua việc nghiên cứu và hoạt động thực tế, Footprint Travel đã chọn hợp tác với Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò và cộng đồng địa phương tại Mai Châu, Hòa Bình, đây cũng là một trong những điểm đến lý tưởng cho các hoạt động ​​du lịch xanh của chúng tôi.

Tại sao lại trồng 1000 cây xanh?

Việc trồng 1000 cây xanh được lựa chọn dựa trên đánh giá tác động môi trường, mục tiêu bền vững và bù đắp một lượng khí thải CO2 nhất định tới môi trường. Con số này phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của công ty và rất phù hợp với khu vực.

Tại sao chọn Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò?

Chúng tôi chọn trồng cây ở những khu vực rừng phục hồi trước đây đã bị người dân địa phương chặt phá để lấy đất nông nghiệp. Hiện nay, những khu vực này đã được chỉ định để trồng rừng, các hộ gia đình có nhiệm vụ trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Nếu những khu vực này phát triển thành rừng trong tương lai, các hộ gia đình sẽ nhận được hỗ trợ tài chính từ chính phủ để duy trì chúng, nhằm tăng độ che phủ rừng.

Do diện tích đất này được giao cho các hộ gia đình để đảm bảo được chăm sóc và bảo vệ tốt nên Ban quản lý rừng khuyến cáo trồng các loại cây có lợi về kinh tế: cây chò chỉ, cây giổi và các cây gỗ lớn khác mà người dân địa phương có thể tận dụng mà không cần chặt hạ xuống.

Vì lý do đó, chúng tôi nghiêm túc thực hiện chiến dịch để đạt được mục tiêu trồng 1000 cây xanh, đồng thời cũng kêu gọi toàn thể nhân viên công ty, hướng dẫn viên, nhà cung cấp và đối tác kinh doanh chung tay hỗ trợ. 

Với mỗi lần đóng góp 35K/ cây, bạn đã góp phần:

✅ khôi phục cánh rừng, ngăn ngừa ô nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học
✅ giảm thiểu hiệu ứng nhà kính và tác động của thiên tai
✅ tăng cường năng lực và phát triển sinh kế cho cộng đồng.

Mọi đóng góp vui lòng gửi qua:
Onepay

Nội dung: Tên của bạn + Trồng Cây

Hãy cùng tham gia chiến dịch của Footprint Travel và cùng chung tay làm cho Trái đất xanh và đẹp hơn nhé!

    Tags

Author: Footprint Team

Always full of travel spirit and laughter. Our expertises are shown not only through knowledge of the destination but also experience working in the tourism industry for over 15 years.

Footprint Team